Hakkımızda

TİYATRO YENİ ÇİZGİ Temel olarak  Çocuk Tiyatrosu, Animasyon ve Organizasyon alanlarında hizmet vermek amacıyla, teknik ve idari anlamda profesyonel, sanatsal anlamda amatör ve fakat her iki anlamda da  alternatif bir işleyiş modeli oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefler.

TİYATRO YENİ ÇİZGİ olarak, çeşitli kavramların gittikçe birbirine karıştığı ve artık neredeyse anlamlarının değişip yozlaştığı günümüzde, yukarıda sözü geçen “amatör” , “profesyonel” , “alternatif” kavramlarının tanımlarını yapmayı burada boynunun borcu sayar.

TİYATRO YENİ ÇİZGİ “profesyonel” bir kuruluştur. Çünkü kurucu ve çalışanları yaptıkları işten hayatlarını kazanmayı amaçlayan ve alanlarında uzman insanlardır.

TİYATRO YENİ ÇİZGİ “amatör” dür de. Çünkü kurucu ve çalışanları yaptıkları işin aynı zamanda “meraklısı” ve “gönüllüsü” dürler. Kuruluş bu ilke ile profesyonel hayatın getirdiği mekanikleşmeden ve -çoğu zaman- seri üretimin getirdiği ürün kalitesi ödününden kendisini korumayı ve günümüz sanatsal platformuna –neredeyse- eşsiz bir “alternatif”  olmayı amaçlar. Dolayısıyla -işinde uzman- olduğu iddiasında olsa bile sürekli olarak öğrenmeye , denemeye ve taze kalmaya çalışacaktır.

TİYATRO YENİ ÇİZGİ işin kalitesinin, karı otomatik olarak getireceğine inanır. (kendi sanatsal ilkelerinden ödün vermeksizin ve fakat tüketicisinin taleplerini göz ardı etmeksizin; yani arzı ve talebi optimum noktada birleştirerek)

Tiyatro Yeni Çizgi Çocuk Tiyatrosu Birimi çocuk tiyatrosuna “alternatif” bir bakış geliştirmeyi hedefler.

Nedir bu “alternatif bakış” ?

Tiyatro Yeni Çizgi, Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki sıkıntıları duymaktadır.

  • Ülkemizde çocuk tiyatrosu uygulamalarında gördüğümüz oyunların dramaturgisinin, yönetiminin ve oyunculuğunun –genellikle- çocuğun “EĞİTİLMESİ gereken bir malzeme” olduğu ön koşuluyla yapılması , çocuk tiyatrosunda oyunun sözünün, ortak dille ifade edecek olursak “mesajının” söz yoluyla aktarılmasına, yani , çocuğa dikte edilmesine neden olması.
  • Sanatsal nedenlerle yapılan çocuk tiyatrosu uygulamaları ise –ödenekli tiyatroları saymazsak- bir elin parmaklarını geçmemesi.
  • Çocuk tiyatrosunda izleyici yaş sınırın belirlenmemesi veya belirtilmemesi
  • Çocuk tiyatrosu bir tarafa, ülkemiz tiyatrosunda da birçok kavramın birbirine çok fazla karışması nedeniyle, tiyatronun asal görevi olan “bir öykü anlatma” yı unutmamız.

Ve bunun karşısında TİYATRO YENİ ÇİZGİ, özellikle çocuk tiyatrosu anlamında, tüm bunlara alternatif olarak şu ilkeleri getirmeyi amaçlar:

  • Çocuk tiyatrosu öncelikle çocuklara tiyatroyu “tanıtma”  “sevdirme” ve “eğlendirme” yi hedefler.
  • İkincil olarak, “Eğitmek”ten önce “Ruhunu inceltme” ye çalışır.
  • “Söz”ünü –ya da “mesaj” ını salt söz ile değil “Öykü” ile anlatır. (oyunun mesajı sözlü olarak hiçbir şekilde dikte edilmez, oyunun öyküsü izleyicisini söz konusu mesaja götürür, sonrası izleyicinin oyunu izledikten sonraki serüveni ile ilintilidir)
  • TİYATRO YENİ ÇİZGİ iyi kotarılmış bir oyunun, yalnızca “alt yaş sınırı” olacağına inanır, dolayısıyla TİYATRO YENİ ÇİZGİ eliyle hazırlanmış bir oyun, söz konusu “alt sınır” ve sonrasına hitabeder.